شرایط و ضوابط سرویس‌ها
جهت اطلاع شما، شرایط و مقررات استفاده از سرویس‌ها بر روی سایت قرار داده شده است. در هر زمان با مراجعه به این صفحه می‌توانید از آخرین تغییرات در این شرایط مطلع گردید. اگر چه سعی می‌شود تا هرگونه تغییرات در این شرایط را از روش‌های مختلف (مانند پست الکترونیک) به اطلاع شما برسانیم، ولی مسئولیت اطلاع مداوم از مفاد شرایط و ضوابط بر عهده شما خواهد بود.

شرایط و قوانین استفاده از تمامی خدمات و محصولات
این توافقنامه مابین “سایت هدف درست” از یک طرف، و از طرف دیگر مشترک (یا قیم، وکیل، نماینده، وارث و یا جانشین) که در این توافقنامه “مشترک” و یا “کاربر” و یا “مشتری” و یا “خریدار” نامیده می‌شود، تنظیم شده و قابل اجرا می‌باشد.

ورود به سایت ، خرید و یا استفاده از هریک از خدمات و یا محصولات سایت هدف درست چه به طور رایگان و یا در قبال دریافت وجه ارائه شده باشد و یا انجام هرگونه معامله، تعامل و یا تراکنش با شرکت و تمامی پیمانکاران، نمایندگان، کارمندان، مدیران، سهامداران، وابستگان و تمامی زیرمجموعه‌های سایت هدف درست، مستلزم پذیرش تمامی بخش‌های این توافقنامه بوده و در صورتی که مشترک با تمام یا بخشی از این قوانین موافقت ندارد، می‌بایست ضمن اطلاع به سایت هدف درست، کلیه خدمات و محصولات رایگان و غیر رایگان با شرکت و حساب کاربری خود را لغو کرده و استفاده ننماید.

 1. توافق‌نامه
  مشترک متعهد می‌شود که تمامی بندها و شرایط این توافقنامه را رعایت نماید. چنانچه خدمات و یا محصولات سایت هدف درست را تهیه نماید، این توافقنامه باید به طور کامل و تا زمانی که از خدمات و محصولات استفاده می کند و از مزایای آن بهره می‌برد، اجرا شود. چنانچه مشترک در استفاده از محصولات و خدمات شرکت انصراف دهد، هیچ وجهی از سوی سایت هدف درست مسترد نمی گردد (به استثنای موارد بند ۴۵ این توافق نامه). مشترک می‌پذیرد که در صورت تمایل به قطع استفاده از خدمات، مسئول خواهد بود این موضوع را کتبا به شرکت اطلاع دهد.
 2. انتقال به غیر
  مشتریان نمی توانند پیش از دریافت مجوز کتبی از سایت هدف درست، بخشی یا تمام حقوق یا تعهدات خود نسبت به این توافقنامه و یا هریک از محصولات و خدمات سایت هدف درست را به دیگری واگذار نموده یا وکالت دهند. به طور کل انجام هرگونه نقل و انتقال محصولات و خدمات سایت هدف درست نسبت به عین، بخش و یا منافع آن به هر طریق شامل انتقال قطعی، رهنی، اجاره‌ای، شرطی، صلح حقوق، اقرار، وکالت، وصایت و حق تقسیم اموال تنها با اخذ موافقت کتبی سایت هدف درست امکان‌پذیر می‌باشد. در صورت انجام هرنوع نقل و انتقال بدون اجازه کتبی سایت هدف درست، نقض این تعهدنامه رخ داده است و دریافت کننده محصولات و خدمات دارای هیچ گونه حقی نبوده و کاربر انتقال دهنده، مسئول خواهد بود.
 3. اطلاعات صحیح
  مشترک موافقت می‌نماید که با به روز نمودن اطلاعات خود هنگام استفاده از خدمات و محصولات سایت هدف درست اطلاعات صحیح در اختیار سایت هدف درست قرار دهد و سایت هدف درست برای برقراری هرگونه ارتباط با مشترک از اطلاعات ارائه شده توسط مشترک استفاده نماید. چنانچه اطلاعاتی که مشترک ارائه می‌دهد نادرست، مبهم یا ناقص باشد و یا سایت هدف درست شبهه مستدلی در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و یا دقیق نبودن اطلاعات داشته باشد، سایت هدف درست به صلاحدید خود مجاز خواهد بود خدمات مشترک را قطع و حساب وی را مسدود نماید.
 4. امنیت حساب
  مشترک متعهد می‌گردد که محرمانه‌بودن کلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نماید. مسئولیت تمامی عملیاتی که بوسیله حساب مشترک انجام گیرد به عهده خود مشترک است. چنانچه استفاده غیرمجاز و یا ناقض امنیت صورت بگیرد باید سریعا به سایت هدف درست اطلاع داده شود. بدیهی است سایت هدف درست هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر و زیان که بر اثر استفاده فرد دیگری از کلمه عبور و یا حساب مشترک با و یا بدون اطلاع مشترک انجام شده نمی‌پذیرد. مشترک می‌بایست به دلیل امنیتی اطلاعات دسترسی به حساب خود را در جای امن نگهداری نموده و در مورد عدم دسترسی دیگران به اطلاعات حساب، نام کاربری و کلمه عبور خود اطمینان حاصل نماید.
 5. تهدید علیه سایت هدف درست
  چنانچه استفاده مستقیم و یا غیرمستقیم مشترک از محصولات و خدمات سایت هدف درست منجر به اقدام و یا تهدید قانونی مستقیم و یا غیرمستقیم علیه سایت هدف درست، شرکت‌های وابسته و یا شرکا گردد، سایت هدف درست مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتیجه این اقدامات به ادامه سرویس‌دهی به مشترک خود خاتمه دهد.
 6. مالکیت معنوی
  کلیه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالکیت معنوی سایت هدف درست متعلق به سایت هدف درست است. مشترک موافقت می‌کند که هیچ سود یا امتیازی در این مالکیت معنوی به وی منتقل نمی‌شود و متعهد می‌شود که هیچ گونه ادعا و درخواستی درباره سود خدمات و محصولات نخواهد کرد.
  مشترک درک و موافقت می‌کند که کلیه محتویات و موارد موجود در این موافقتنامه، سایر رویه‌های وب سایت سایت هدف درست مانند سایر حقوق و قوانین مالکیت تحت حفاظت قوانین مختلف حق نشر، حق امتیاز و علامت تجاری در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و سایت هدف درست صادر کننده امتیاز آن صریحاً تمامی حقوق مربوط به چنین مواردی را برای خود محفوظ می‌دارد، همچنین مشترک درک و موافقت نموده است که از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صریح کتبی از سایت هدف درست یا صادرکننده امتیاز آن منع شده است. هیچ گونه امتیاز یا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتیاز، علامت تجاری، علامت خدماتی یا حق مالکیت یا پروانه دیگر بوسیله این توافق نامه به مشترک واگذار نشده است.
 7. ضامن تعهدات
  مشترک یا هر شخص دیگر که به نمایندگی از مشترک این توافقنامه را با عمل ورود به سایت سایت هدف درست یا تهیه هریک از سرویس های سایت هدف درست یا انجام هرگونه معامله و یا تراکنش با سایت هدف درست و یا عمل تائید در مراحل خرید، به صورت الکترونیکی امضا می‌‌نماید، بدین وسیله اعلام می‌کند و متعهد می‌‌شود که داری حقوق، اختیارات و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این توافقنامه می‌باشد و هیچ‌ یک از حقوق و مزایای این توافقنامه را به شخص دیگر انتقال نخواهد داد. همچنین متعهد می‌‌شود که ۱۸ سال یا بیشتر سن دارد و یا وکیل قانونی وی این شرایط را دارد و به جانشینی وی این قرارداد را امضاء خواهد کرد و تضمین می‌نماید تمامی مفاد این قوانین را مطالعه نموده و درک کرده است.
 8. پرداخت غرامت
  مشترک توافق می‌‌کند که از سایت هدف درست، پیمانکاران، نمایندگان، کارمندان، مدیران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب و یا هزینه شامل حق الوکاله که ناشی از ادعا، عملکرد و یا تقاضی شخص ثالث در ارتباط با مشترک (شامل نمایندگان مشترک و یا هر فرد دیگر که از اشتراک، محصولات یا خدمات مشترک با و یا بدون اجازه مشترک، استفاده از خدمات و محصولات که مشترک از سایت هدف درست خریداری نموده است) و یا نقض مفاد توافقنامه‌های موجود در این توافقنامه باشد، محافظت کرده و غرامات اجتماعی را پرداخت نماید. علاوه بر این مشترک موافقت می‌نماید که از سایت هدف درست در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب یا هزینه شامل حق ‌الوکاله که ناشی از نقض ضمانت‌های ذکر شده در این توافقنامه باشد محافظت کرده و غرامات احتمالی را بپردازد. این غرامات علاوه بر غرامت‌هایی است که مشترک از طرف خود پرداخت می‌‌نماید.
 9. اقدام قانونی علیه سایت هدف درست
  کاربران سایت هدف درست تعهد می‌نمایند چنانچه شکایتی علیه سایت هدف درست در حال اجرا یا ارسال داشته باشند، به صورت کتبی سایت هدف درست را از این موضوع مطلع گردانند و از سایت هدف درست رسید دریافت نمایند. قصور از جانب مشترک در مورد ارسال این اطلاعیه به سایت هدف درست به منزله نقض موارد این توافقنامه خواهد بود. مشترک متعهد می‌‌شود که در صورت بروز چنین ادعاهایی بلافاصله سایت هدف درست را جهت کنترل امور در جریان قرار داده و در تمام مراحل به طور کامل با سایت هدف درست همکاری نماید.
 10. قوانین حاکم، محل دادرسی، عدم اجازه شکایت
  مشترک موافقت می‌‌نماید که محل دادرسی پرونده‌های مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط سایت هدف درست در دادگاه یا دادسرا یا شورای حل اختلاف یا شورای صنفی تهران و یا کمیته مبارزه با جرائم رایانه‌ای واقع در تهران باشد. مشترک مجاز نخواهد بود در مسائلی که در این توافقنامه مطرح شده‌اند شکایتی به مراجع ذیصلاح ارائه دهد.
 11. ابلاغ‌های قانونی
  کلیه ابلاغ‌ها و اعلانات سایت هدف درست (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سایت اعلام خواهند شد. اخطارهای مربوط به نقض قرارداد به پست الکترونیک مشترک (مندرج در حساب کاربری وی در سایت هدف درست) ارسال می‌شوند. اعلانات و ابلاغ‌هایی مشترک به سایت هدف درست می‌بایست حتما یک نسخه به پست الکترونیک موجود در سایت سایت هدف درست و در صورت لزوم علاوه بر ارسال به پست الکترونیک از طریق پست سفارشی به آدرس دفتر مرکزی ارسال گردد.
 12. عناوین
  عناوین موجود در این توافقنامه جنبه تفسیری دارند و چنانچه تضادی بین عناوین و مفاد توافقنامه وجود ‌داشته باشد، مفاد قرارداد می‌بایست مرجع عملکرد قرار گیرند.
 13. توافقنامه کامل
  توافقنامه حاضر شامل رویه‌ها و توافقنامه‌هایی که در این قسمت اشاره شده (مانند رویه حل اختلافات) به عنوان قرارداد کامل و تنها قرارداد بین مشترک و سایت هدف درست برای محصولات و خدمات سایت هدف درست تلقی می‌گردد.
 14. تفکیک‌پذیری
  بخش‌های این قراداد تفکیک‌پذیر می‌باشند. در صورتی که بخشی از این قرارداد نامعتبر یا غیر اجرایی باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزدیک‌ترین شکل به متن اصلی تفسیر می‌‌گردد و سایر قسمت‌ها و شرایط توافقنامه به طور کامل لازم‌الاجرا هستند.
 15. سلب اختیار
  عدم اجرای بخشی از شرایط این توافقنامه و توافقنامه های ضمیمه آن توسط سایت هدف درست در مقابل مشترک یا دیگران به منزله سلب حق اجرای این توافقنامه از سایت هدف درست نمی‌‌باشد.
 16. وضعیت اضطراری
  سایت هدف درست همه تلاش خود را برای پایدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام می‌دهد، با این همه مشکلات خارج از کنترل سایت هدف درست ممکن است منجر به وقفه در سرویس‌دهی سایت هدف درست گردند. مشترک موافقت می‌‌نماید سایت هدف درست را برای این وقفه‌ها مسئول نداند.
 17. پشتیبانی، سطح خدمات و رفع مسئولیت
  کلیه خدمات پشتیبانی تنها از طریق سیستم تیکتینگ موجود در حساب کاربری سایت هدف درست در حدود اختیارات و صرفا در خصوص مسائل مرتبط با سرویس خریداری‌شده قابل ارائه می‌باشد. سایت هدف درست مسئولیتی در قبال پشتیبانی مشکلات احتمالی اسکریپت‌ها و نحوه استفاده مشترک از خدمات ندارد. همچنین مشترک متعهد می‌شود برای هر ساعت هزینه پشتیبانی فنی که خارج از تعهدات سایت هدف درست باشد، هزینه پشتیبانی اعلامی از سوی سایت هدف درست را قبل از انجام خدمات پشتیبانی پرداخت نماید. هزینه پشتیبانی این موارد توسط سایت هدف درست تعیین شده و مشترک حق اعتراض نخواهد داشت.
  سایت هدف درست تعهد می‌نماید تمامی خدمات ذکر شده در وب سایت یا قراردادهای کتبی را پس از سفارش و انجام کامل پرداخت سرویس/محصول/قرارداد به کاربر ارائه دهد یا در صورت عدم انجام سفارش/قرارداد مبلغ دریافت شده را به حساب کاربر بازپرداخت کند. تمامی خدمات سایت هدف درست به همان شکلی که هستند ارائه می‌شوند و هیچگونه ضمانت صریح و ضمنی (اضافه بر مواردی که در وب سایت قید گردیده) شامل آنها نمی‌گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند انجام سریع و بدون نقص سفارش، مطابق نیاز خریدار بودن، بی‌عیب‌بودن، عدم قطعی، امنیت کامل و … ارائه نمی‌شود. همه ضمانت‌های کتبی و شفاهی در مورد سرویس‌های سایت هدف درست که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می‌باشند. سایت هدف درست هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی‌پردازد. سایت هدف درست تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی شامل (و نه محدود به) هرگونه ایرادات نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری، پینگ، مشکلات شبکه اینترنت و ارتباطات سایت، بروز هرگونه خطا در طی انجام سفارش ثبت و تمدید دامین یا دیگر سرویس‌ها، تاخیر در انجام سفارشات، هرگونه نقص در ارائه خدمات توسط افراد یا شرکتهای طرف قرارداد سایت هدف درست، موارد فورس ماژور و … نخواهد بود و هیچ خسارتی پرداخت نخواهد کرد.
  براساس مدل سطح خدمات سایت هدف درست، صرفا در سرویس‌های میزبانی، چنانچه قطعی کامل و عدم دسترسی رخ سایت هدف درست تحت هیچ شرایطی در برابر هر نوع خسارت مستقیم و غیر مستقیم که از سرویس‌ها و یا خدمات سایت هدف درست متوجه فرد و یا افرادی گردد مسئول نمی‌‌باشد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض ضمانت (صریح یا ضمنی)‌، نقض توافقنامه و رویه‌های جانبی آن بوده و یا به علت عدم توانایی مشترک در استفاده از محصولات و یا خدمات سایت هدف درست باشد.
  در صورت بروز شرایط خاص و براساس حکم قانونی، کاربر موافقت می‌کند که در هر شرایطی سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی در آخرین دوره پرداخت سرویس/محصول/قرارداد (هزینه خدمات یا کالا یا قرارداد پرداخت شده برای آخرین دوره زمانی) توسط خریدار بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.
  تمامی موارد مرتبط با کاربران شامل محتوای وب سایت کاربران، نحوه استفاده آنها از خدمات سایت هدف درست و اطلاعات و داده های استفاده شده توسط کاربران و بطور کل تمامی مواردی که توسط کاربران اقدام شده باشد به عهده کاربر بوده و هیچ شخص ثالثی حق اقدام قانونی علیه سایت هدف درست را ندارد و در صورت لزوم اقدام قانونی تنها علیه کاربر باید انجام شود.
  بدیهی است مسئولیت تمامی عملیاتی که از طریق حساب مشترک انجام می‌گیرد، چه بوسیله خود مشترک و چه بوسیله جانشین و نماینده وی و یا افراد متفرقه و یا به هر طریق دیگر، به عهده مشترک می‌باشد. سایت هدف درست از پذیرفتن مسئولیت هرگونه فعالیت انجام شده در حساب مشترک با و یا بدون اجازه مشترک خودداری می‌کند.
 18. توهین، ایجاد مزاحمت برای سایت هدف درست و تمامی زیر مجموعه های سایت هدف درست
  در صورت توهین، فحاشی و یا ایجاد هرگونه مزاحمت برای سایت هدف درست و تمامی‌زیرمجموعه های آن مانند کارمندان، وب سایت، گروه پشتیبانی و غیره به هر نحو (شامل تلفنی، ایمیلی، ارتباط اینترنتی و غیره) و در هر زمان، سرویس کاربر سریعا، بدون اخطار قبلی و بدون هیچ‌گونه عودتی و برای همیشه قطع خواهد شد و سایت هدف درست فرد مذکور را به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد نمود. سایت هدف درست تنها مرجع تشخیص این مورد خواهد بود.
 19. نشر اکاذیب علیه سایت هدف درست و تمامی زیر مجموعه های سایت هدف درست
  در صورت نشر هرگونه اکاذیب علیه سایت هدف درست و تمامی زیرمجموعه های آن به هر نحو شامل (الکترونیکی و غیر الکترونیکی) و یا تهمت و افترا به سایت هدف درست به هر نحو شامل (الکترونیکی و غیر الکترونیکی) سرویس کاربر سریعا؛ بدون اخطار قبلی و برای همیشه قطع خواهد شد و سایت هدف درست فرد مذکور را به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد نمود. سایت هدف درست تنها مرجع تشخیص این مورد خواهد بود.
 20. اقدام علیه سایت هدف درست و تمامی زیر مجموعه های سایت هدف درست
  در صورت هرگونه اقدام که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به صورت مالی و غیر مالی شامل (منافع؛ اعتبار؛ شهرت و …) سایت هدف درست لطمه وارد نماید؛ سرویس کاربر سریعا؛ بدون اخطار قبلی و برای همیشه قطع خواهد شد و سایت هدف درست فرد مذکور را به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد نمود و همچنین کاربر متخلف مسئول جبران خسارت وارده به سایت هدف درست خواهد بود.
 21. حریم شخصی و اطلاعات محرمانه
  به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیط‌ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه سایت هدف درست تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می‌نماید، با این حال از جانب احتیاط از کاربران خود می‌خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. سایت هدف درست هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود نمی‌پذیرد.
 22. مسئولیت کاربران
  کاربران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می‌باشند همچنین می‌بایست به حقوق سایر کاربران سایت هدف درست احترام بگذارند. سایت هدف درست حق تعلیق یا قطع دائم سرویس کاربرانی که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر کاربران می‌گردد را برای خود محفوظ می‌دارد. ضمنا کاربر حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت
 23. اقداماتی که سایت هدف درست در صورت تخطی از این شرایط انجام می‌دهد
  تخطی از هر یک از شرایط درج شده در این توافقنامه موجب تعلیق سرویس می‌شود. سایت هدف درست تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می‌باشد. در صورت عدم رعایت شرایط توافقنامه توسط کاربر سایت هدف درست حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می‌دارد. زمانی که سایت هدف درست از تخطی یک کاربر از شرایط مندرج اطلاع پیدا می‌کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس کاربر به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی‌هاسایت هدف درست بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین سایت هدف درست در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می‌دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران؛ آمریکا؛ کانادا؛ آلمان؛ انگلیس و اتحادیه اروپا خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می‌گردد. سایت هدف درست هیچگونه وجهی به کاربران متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین کاربر متخلف مسئول جبران خسارت وارده به سایت هدف درست خواهد بود.
 24. تغییرات در محصولات و خدمات سایت هدف درست
  سایت هدف درست مجاز است در هر زمان که لازم باشد نسبت به حذف، اضافه، ارتقا، تعویض، تغییر و یا تغییر در تنظیمات هرگونه برنامه، نرم افزار، داده، سخت افزار، تجهیزاتی که به واسطه آنها به کاربران سرویس می‌دهد، اقدام نماید. این تغییرات ممکن است بر روی عملکرد برنامه های شخصی کاربران و محتویات سایت آنها تاثیرگذار باشد. در این حالت کاربر مسئول سازگار کردن مجدد برنامه خود با تغییرات جدید می‌باشد و سایت هدف درست هیچگونه مسئولیتی در این رابطه ندارد.
 25. حقوق مالکیت معنوی سایت هدف درست
  کلیه اشخاص اعم از کاربران سایت هدف درست و غیره بدون مجوز کتبی سایت هدف درست مجاز به استفاده کلی یا جزئی از مطالب مندرج در این وب سایت به هرشکل ممکن، نمی‌باشند. همچنین استفاده از نشان تجاری و نام “سایت هدف درست” به هر نوع و با هر پسوند و پیشوند بدون مجوز کتبی ممنوع می‌باشد و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
 26. حداقل سن
  کلیه کاربران سایت هدف درست می‌بایست حداقل ۱۸ سال تمام داشته باشند. اشخاص صغیر می‌بایست توسط یکی از والدین یا قیم قانونی وی سرویس تهیه نمایند. شخصی که سرویس توسط وی برای شخص صغیر تهیه می‌گردد قانونا مسئول رعایت کلیه قوانین و شرایط خدمات سایت هدف درست می‌باشد.
 27. فورس ماژور
  سایت هدف درست هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با مشکلات حقوقی و غیر حقوقی دامنه و یا دامنه ها، قطعی ارتباط اینترنت جهانی و یا داخلی، مشکلات سراسری در اینترنت جهانی و یا داخلی، حملات و خرابکاری ها، مشکلات فنی ایجاد شده به واسطه اشتباه و یا ضعف عملکرد کاربر و به طور کل هر گونه اختلال ایجاد شده به واسطه شخص کاربر، موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیتهای قانونی، دولتی، حکومتی و بین المللی و مسائل حقوقی خارجی مانند تحریم ها، مسائل حقوقی داخلی مانند محدودیت‌ها و دستورات و بخشنامه های دولتی و حکومتی و قطع دسترسی داخلی و بین المللی را به عهده نمی‌گیرد و تا زمان رفع مشکل، سایت هدف درست هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و در این موارد هیچگونه وجهی به کاربران تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود.
 28. روشها و نحوه پرداخت
  کلیه هزینه های مندرج در وب سایت به صورت ریال یا تومان است همچنین کلیه صورت حسابها بر مبنای ریال ایران صادر می‌گردد. پرداخت‌هابه سایت هدف درست به یکی از اشکال زیر صورت می‌گیرد:
  واریز به حساب های معرفی شده در وب سایت یا قرارداد یا صورت حساب های صادره
  پرداخت آنلاین توسط کارت های بانکی کشور از طریق درگاههای پرداخت آنلاین در سایت سایت هدف درست
  در صورت تمایل به دریافت فاکتور رسمی مشترک می‌بایست تا حداکثر ۴۸ ساعت بعد از خرید، نسبت به ارسال درخواست فاکتور رسمی خرید به واحد فروش سایت هدف درست اقدام نماید.
  کلیه پرداختهای سفارشات خدمات/محصول سفارش داده شده در سایت سایت هدف درست پس از تایید مالی توسط سایت هدف درست در پرتال کاربران، در حساب کاربری کاربر در سایت هدف درست ثبت خواهد شد. در صورت عدم ثبت پرداخت در پرتال مذکور، خود مشترک مسئول پیگیری می‌باشد. در صورتی که عدم پیگیری توسط کاربر موجب قطع سرویس یا حذف آن گردد، مسئولیتی برای سایت هدف درست ایجاد نخواهد شد.
  هزینه کلیه سرویس ها/خدمات/محصولات/قراردادها صرفا به یکی از طرق بالا به صورت کامل و در ابتدای دوره اخذ خواهد شد؛ مگر آنکه کتبا در قرارداد روش دیگری منظور شده باشد. سایت هدف درست حق دارد تا زمان تسویه حساب کامل؛ ارائه یا انجام جزئی یا کلی خدمات/محصول/قرارداد را به تعویق بیاندازد. عدم پرداخت هزینه کامل سفارش/خدمات/محصول/قراداد پس از حداکثر دو ماه از تاریخ سفارش یا انعقاد قرارداد؛ تخطی از این شرایط قرارداد بوده و لغو سفارش و یا قرارداد توسط مشتری تلقی میشود و سایت هدف درست حق قطع و عدم انجام جزئی یا کامل سرویس/خدمات/محصول/قرارداد را بدون اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می‌دارد. ضمنا سایت هدف درست حق تامین و وصول کلیه مطالبات و سایر هزینه‌های خود از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویس‌ها و اعتبارات خریدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتی که خریدار فورا به اخطار اعلام شده از سوی شرکت توجه ننماید حق هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب می‌نماید. لازم به ذکر است مدت قطعی سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات، به مدت سرویس‌دهی افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیت‌های ناشی از این نوع قطع سرویس، بر عهده خریدار می‌باشد.
 29. تغییر در قیمت
  سایت هدف درست مجاز به تغییر در قیمت سرویس های خود به هر دلیلی می‌باشد و تغییر در قیمت در صورت حساب دوره بعد تمامی کاربران منظور خواهد شد.
 30. بازپرداخت وجه
  سایت هدف درست تحت هیچ شرایط پول پرداخت شده برای یک محصول و یا خدمت و یا قرارداد و یا اعتبار ریالی را باز نمی‌گرداند و هرگونه ضمانت کتبی و شفاهی در این زمینه باطل می‌باشد.

تبصره ۱:
در صورتی که کاربر یک و یا چندین بند از قوانین این شرایط سرویس را رعایت ننماید، بخش مرتبط با مهلت یک هفته ای عودت وجه موجود در بند ۳۰ لغو گردیده و هیچ مبلغی به هیچ عنوان به کاربر عودت نخواهد شد

تبصره ۲:
فرایند عودت وجه از زمان اعلام مشتری و تائید توسط سایت هدف درست، حداقل ۳ روز کاری زمان نیاز دارد.

تبصره ۳:
در کلیه موارد عودت وجه، سایت هدف درست مجاز به کسر هزینه‌های مالی، اداری، تراکنش و … از مبلغ قابل عودت می‌باشد.

تبصره ۶:
در هر شرایط و به هر نحوی، سایت هدف درست تنها به اندازه سقف مبلغ پرداخت شده توسط کاربر، مسئولیت دارد و کاربر حق هرگونه شکایت و ادعای ضرر و زیان بیش از مبلغی که پرداخت کرده است را از خود سلب می‌نماید.

 1. تغییرات آینده این توافقنامه
  کلیه کاربران سرویس‌های سایت هدف درست موظف به رعایت کامل این شرایط می‌باشند. این شرایط جامع و کامل نبوده و سایت هدف درست حق اضافه، حذف یا تغییر بندهای آن را در هر زمان دارد. در صورت تغییر در این توافقنامه؛ “تاریخ آخرین تغییرات” آن بروز خواهد شد و کاربر موظف است بصورت دوره ای این قوانین و شرایط را مطالعه نموده و از آن اطلاع یابد. عدم اطلاع کاربر از این قوانین رافع مسئولیت کاربر نخواهد بود. کاربر اعلام می‌دارد با تمامی تغییرات آینده این توافقنامه از ابتدا موافقت کرده است.
 2. لغو سرویس از طرف کاربر
  در صورتی که کابر به هر دلیل شامل عدم رضایت از کیفیت؛ یا عدم برآورده شدن نیاز؛ عدم آگاهی قبل از خرید؛ اشتباه در خرید و یا هر دلیل دیگری اقدام به لغو سرویس نماید هیچ مبلغی تحت هیچ شرایطی به کاربر بازگردانده نخواهد شد و تنها سرویس کاربر جهت جلوگیری از ایجاد صورتحساب تمدید لغو خواهد شد. تنها سرویس میزبانی اشتراکی تحت شرایط خاصی، مستثنی بوده و بر اساس بند ۴۵ (بازپرداخت وجه) اقدام خواهد شد.
 3. قانون حاکم
  هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای ارائه خدمات سایت هدف درست بین مشتری و سایت هدف درست، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هر گونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و سایت هدف درست ابتدا با مذاکره و سپس در حوزه قضایی انجام خواهد شد و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذی صلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
 4. آگاهی پیش از خرید
  بر اساس این موافقت نامه و با توجه به تخصصی بودن ماهیت خدمات سایت هدف درست، کاربر تعهد می‌نماید پیش از هرگونه سفارش، از هر طریق ممکن (شامل سایت سایت هدف درست، تماس با کارشناسان سایت هدف درست) از محدودیت‌ها و معایب سرویس مربوطه و یا سرویس سایت هدف درست به طور کامل آگاهی داشته باشد و هیچ گونه ادعای عدم آگاهی و یا عدم برآورده‌کردن نیاز مشتری و یا عدم توانایی کاربر در استفاده از سرویس مربوطه پس از سفارش قابل پذیرش نمی‌باشد. در صورت عدم آگاهی کاربر و یا عدم امکان استفاده کاربر از سرویس مربوطه و یا عدم مطابقت نیاز کاربر با ویژگی های سرویس مربوطه کاربر به هیچ عنوان نباید سرویس مربوطه را تهیه نماید و در صورت تهیه سرویس بر اساس بند ۴۷ (لغو سرویس از طرف کاربر) اقدام خواهد شد.
 5. هزینه دادرسی
  بر اساس این توافقنامه مشترک تعهد می‌نماید در صورت هرگونه اقدام حقوقی بر علیه سایت هدف درست در تمامی محاکم قضایی و صنفی چه در پرونده تشکیل شده محکوم و یا صاحب حق شناخته شوند تمامی هزینه های دادرسی شامل هزینه وکلای سایت هدف درست بر اساس هزینه عرف وکالت در زمان پیگیری پرونده، هزینه اقامت و ایاب و ذهاب نمایندگان و وکلا و شاهدان سایت هدف درست به هر نقطه‌ای را تقبل می‌نماید.
 6. پذیرش توافقنامه
  مطالعه دقیق و کامل این توافق‌نامه و پذیرش کامل آن برای تمامی کاربران سایت هدف درست الزامی می‌باشد. این توافق‌نامه در وب سایت سایت هدف درست در هنگام سفارش و خرید و یا عضویت قابل دسترسی می‌باشد و قبل از هر اقدامی در سایت سایت هدف درست، مشترک حتما باید این توافقنامه را مطالعه و تایید نماید که این توافقنامه را به طور کامل مطالعه و با آن موافق می‌باشد و امکان خرید و یا سفارش هیچ یک از محصولات و خدمات سایت هدف درست و یا عضویت در سایت سایت هدف درست بدون تایید مطالعه و پذیرش تمامی بخش‌های این موافقت نامه وجود ندارد و هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم اگاهی از این توافقنامه پذیرفته نمی‌باشد. همچنین تمامی کاربران حتما باید یک نسخه از این توافقنامه را قبل از انجام هرگونه خرید و یا سفارش از سایت هدف درست چاپ نموده و نزد خود به عنوان متن قرارداد و موافقتنامه نگهداری نمایند و در صورت هرگونه پیگیری از طریق محاکم حقوقی آنرا ارائه نمایند و اعلام نمایند که آن را قبل از هرگونه خرید و یا سفارش از سایت هدف درست مطالعه و تایید نموده‌اند.

در صورتیکه در رابطه با شرایط و مقررات پرسشی دارید، لطفا با ما در میان بگذارید. شما میتوانید پرسشهای خود را از طریق صفحه ارتباط با ما، برای ما ارسال نمایید.